Hlavní strana
Specialista na přepravy
ČESKO - ŠVÝCARSKO a ZPĚT

Celní odbavení v ČR

Informace a orientační ceny pro celní odbavení v ČR.

Obrázek

Celní správa České republiky

Home > Služby > Celní služby > Celní odbavení v ČR

CELNÍ ODBAVENÍ PROVÁDÍME POUZE JAKO DOPLNĚK PŘI PŘEPRAVÁCH NAŠIMI VOZIDLY

Na požádání provádíme ke každé zásilce exportní i importní celní odbavení v ČR, a to prostřednictvím naší celní deklarace. Před prvním celním odbavení je pouze potřeba uzavřít s námi smlouvu o zastupování v celním řízení.

ORIENTAČNÍ CENY PRO CELNÍ ODBAVENÍ V ČR JSOU UVEDENY V CENÍKU PŘI VÝPOČTU PŘEPRAVY:

Export z ČR

 • standardní exportní celní odbavení s JSD
 • vystavení dokladu o původu zboží EUR.1
  (pokud o ni zákazník písemně požádá na objednávku)

Import do ČR

 • standardní importní celní odbavení s JSD
  (včetně ručení za případně vzniklý celní dluh, tato cena může být individuelně zvýšena v případech vícepoložkových JSD nebo při zajištění vysoké částky celního dluhu).

Před prvním odbavení je třeba vyplnit plnou moc k zastupování v celním řízení, kterou vyplní naši pracovníci a zašlou k podepsání.

Předem je třeba zaslat v kopii tyto doklady:

 • doklad o přidělení celního registračního čísla (EORI) (podrobnosti zde)
 • výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list)
 • osvědčení o DIČ
 • číslo bankovního účtu
 • jméno oprávněné osoby podepisující plnou moc
 • telefonní, faxové a e-mailové spojení

Doporučení:

 • Fakturace mimo EU např. Švýcarsko je nutné fakturovat bez DPH.
 • Při vystavení faktury do 6.000,-EUR na kupujícího mimo EU např. do Švýcarska je potřeba napsat na fakturu tzv. "PREFERENČNÍ VĚTU - prohlášení o původu zboží" a to proto, aby kupující neplatil ve Švýcarsku žádné popř. snížené CLO, ale pouze DPH. Týká se to výrobků vyrobených v Evropě.
 • Prohlášení je nutné napsat "přesně" dle vzoru (viz výše) včetně nutného podpisu a čitelného jména, jinak hrozí neuznání preference ze strany švýcarských celních orgánů.
 • Prohlášení může být napsáno pouze v jednom jazyce a to buď státu prodávajícího nebo kupujícího. To znamená, že prohlášení téměř ve všech případech postačí v českém jazyce.
 • Pokud faktura přesahuje částku 6.000,-EUR, je nutné vystavit celní dokument EUR.1, na kterém potvrdí celní úřad původ zboží. Podrobné informace Vám sdělí na naší celní deklaraci (viz KONTAKTY).
 • POZOR: Pokud je faktura vystavena v jiné měně než v EUR, tak jednotlivé limity v jiných měnách jsou stanovovány 1-2x ročně celními orgány a je proto nutné tyto "hodnotové limity" sledovat na jejich webových stránkách www.celnisprava.cz