Hlavní strana
Specialista na přepravy
ČESKO - ŠVÝCARSKO a ZPĚT

Přeprava nebezpečných nákladů (ADR)

Jsme držiteli osvědčení o školení ADR a přeprava nebezpečných nákladů je zajištěna vozidly s nadstandardními pomůckami.

Obrázek

Home > Služby > Přeprava nebezpečných nákladů (ADR)

Většina našich řidičů jsou držiteli Osvědčení o školení ADR dle Evropské dohody o mezinárodní dopravě nebezpečného zboží ADR. Stejně tak i většina našich vozidel jsou vybavena veškerými standardními i nadstandardními pomůckami nezbytnými při přepravě nebezpečných nákladů.

Provádíme přepravu nebezpečných nákladů následujících tříd:

  • třída 2 - plyny
  • třída 3 - hořlavé kapaliny
  • třída 4 - hořlavé tuhé látky
  • třída 5 - látky podporující hoření
  • třída 6 - jedovaté látky
  • třída 8 - žíravé látky
  • třída 9 - jiné nebezpečné látky a předměty

Přeprava nebezpečných nákladů je prováděna za stejných podmínek uvedených pro ostatní přepravy.